Jaarstukken 2019

Word collectant voor ReumaNederland
 • (2e) penningmeester
 • (2e) secretaris
 • Algemene bestuursleden met ideeën om onze vereniging te promoten, verjongen etc. en die ook uitvoeren.
 • Bestuurslid externe contacten. (bijwonen van bijeenkomsten/vergaderingen, netwerken, promoten RPV Apeldoorn etc.)
 • Creatieveling(en) voor het verzorgen van onze maandelijks creamiddag.
 • Sportieveling(en) die het leuk vind(en) beweegactiviteiten op te zetten, zowel eenmalig (b.v. fietstocht) als op terugkerende basis.
 • Organisatietalent(en) die het leuk vind(en) ontspanningsmiddagen te organiseren (reisje, Bingo, kerst etc.)
 • Webmaster.
 • Organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten, het bedenken van het onderwerp, uitnodigen sprekers en opstellen van persberichten..
 • Wnd. Redacteur.
 • Redactieleden (aanleveren kopij en opmaak)
 • Collectanten.

Vind je iets leuk meld je aan bij het secretariaat.