Voorstel tot ontbinding RPVA

Het bestuur legt dit besluit ter goedkeuring, conform artikel 33 van de Statuten, aan u voor.

In eerste instantie moet er een vergadering gehouden worden waar 2/3 deel van alle leden aanwezig moet zijn. Dat betekent concreet dus dat er ruim 200 mensen aanwezig moeten zijn.

We hebben besloten dat deze vergadering gehouden zal worden tijdens onze Nieuwjaarsbijeenkomst op:

Zaterdag 22 januari 2022 14.00 uur – 16.30 uur

Als dan niet het aantal vereiste personen aanwezig is wordt dit agendapunt verschoven naar de Algemene Leden Vergadering die gepland staat op:

Zaterdag 19 maart 2022 14.00 uur – 16.30 uur

De eis van 2/3 deel van het aantal leden is dan niet meer van toepassing is en er kunnen dan rechtsgeldige besluiten genomen worden.


Opgeven voor deze vergaderingen is nodig!!!!