Jaarstukken 2019

Onderzoek Reuma Nederland

Word collectant voor ReumaNederland

Privacyverklaring


Reuma PatiëntenVereniging Apeldoorn e.o (later te noemen als RPVA) gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Niet alleen vanwege de eisen die de wet stelt, maar vooral omdat wij het belangrijk vinden uw privacy te waarborgen. Op deze pagina laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

  • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
  • geheim houden
  • zorgvuldig beveiligen

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan horen we dit graag van u.
U kunt hiervoor een email sturen aan info@reuma-apeldoorn.nl of gebruik maken van de contactgegevens onder aan deze pagina.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de websites van RPVA.
RPVA is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen die op onze websites worden genoemd.

Waarom we gegevens nodig hebben

RPVA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Een zorgvuldige administratie waaronder de contributie.
  • Contact met u op kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of door u gestelde vragen te beantwoorden.
  • Wij nemen uitsluitend direct contact met u op

Hoe lang we gegevens bewaren

RPVA bewaart uw persoonsgegevens zo lang als deze nodig zijn om de doelen te realiseren waarvoor we uw gegevens hebben verzameld of om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht.

Beveiliging en geheimhouding

RPVA zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij verwerkt in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
RPVA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw gegevens worden beveiligd door middel van SSL. Het beveiligingscertificaat van de RPVA-website wordt verleend door COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA. Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming of profilering op de website van RPVA.

Onze vrijwilligers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze activiteiten.

Delen met anderen

RPVA verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor het realiseren van met u overeengekomen doelen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RPVA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Hier kunt u meer lezen over cookies en de bijbehorende regelgeving. De websites van RPVA maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken.
Voor meer informatie over ons gebruik van cookies verwijzen we u naar onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, op te vragen, te corrigeren en te verwijderen. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te verstrekken of te verwijderen. Verzoeken zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek indienen bij het Secretariaat.

Contactgegevens

De verantwoordelijke voor deze website is:

Reuma PatiëntenVereniging Apeldoorn e.o (RPVA)

Ons postadres:
Postbus 20190
7302 HD Apeldoorn
Telefoon: 06 26 37 31 86
Email : Secretariaat
Website : www.reuma-apeldoorn.nl

Deze Privacy- en Cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.