Laden Evenementen

Algemene Leden Vergadering 2021

 


page1image52819360

Secretariaat
Postbus 20190

7302 HD Apeldoorn
IBAN: NL10 INGB 0004 2058 57 K.v.K. 40102899
Gelieerd aan ReumaNederlandUitnodiging

Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op zaterdag 30 oktober 2021 in Gemeentecentrum De Duiker, Hoenderloseweg 10 te Ugchelen. Aanvang 14.00 uur.

Agenda

 1. Opening en welkom door de voorzitter
 2. Notulen van de Algemene leden vergadering over 2019
 3. Mededelingen
 4. Jaarverslag 2020
 5. Financieel jaarverslag 2020
 6. Verslag ven de kascommissie
 7. Samenstelling van de nieuwe kascommissie
 8. Begroting 2021 en 2022
 9. Uitleg toekomstige veranderingen (ReumaNederland)
 10. Veranderingen in de bestuurssamenstelling
 11. Activiteitenplan 2021 en 2022
 12. Rondvraag
 13. Vaststellen datum volgende algemene ledenvergadering
 14. Sluiting
 15. Pauze

Na de pauze een bingo met leuke prijzen

Let op: vooraf aanmelden is verplicht! Vol = Vol

Met vriendelijke groet, Christel de Boon

Secretaris
Website: www.reuma-apeldoorn.nl
E-mail: info@reuma-apeldoorn.nl

Contact Info

Postbus 20190 | 7302 HD Apeldoorn

GSM: 06 26 37 31 86Ga naar de bovenkant