Voorstel tot ontbinding RPVA

Reuma Patiënten Vereniging Apeldoorn e.o.
Postbus 20190
7302 HD Apeldoorn
Tel: 06 26 37 31 86
Email: info@reuma-apeldoorn.nl

Bank: NL10 INGB 0004 2058 57
t.n.v. Reumapatiëntenvereniging Apeldoorn e.o.

Mailen kan ook via onderstaand formulier.