Jaarstukken 2020

Wat organiseren wij allemaal in 2021

In verband met Corona zijn alle activiteiten van de RPV Apeldoorn tot nader bericht afgelast.

Algemene Leden Vergadering 2021

30 oktober van 14:00 tot 17:00

Kerstmiddag 2021

18 december van 14:00 tot 17:00